• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Opłata konkursowa

Konkurs „Przyjazny Urząd” ma charakter certyfikacji środowiskowej, a jego koszty pokrywane są z jednorazowych opłat konkursowych wnoszonych przez laureatów. Uczestnik konkursu, który uzyska Znak Jakości „Przyjazny Urząd” zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty konkursowej z tytułu przyznania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”. Podmioty, które wezmą udział w konkursie, a nie uzyskają Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, nie wnoszą opłaty konkursowej ani żadnych innych opłat.
 
 W V edycji Konkursu (2019) obowiązują następujące stawki opłaty konkursowej dla laureatów:
 
-jednostka zatrudniająca do 20 pracowników – 2700 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 21 do 40 pracowników – 3400 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 41 do 100 pracowników – 3900 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 101 do 150 pracowników – 4900 zł netto
-jednostka zatrudniająca powyżej od 151 do 200 pracowników – 5600 zł netto
-jednostka zatrudniająca powyżej 200 pracowników – 6100 zł netto.
 
Poza opłatami konkursowymi, o których mowa powyżej, w konkursie nie obowiązują żadne inne opłaty.
 
Podmiotowi, który uzyskał Znak Jakości „Przyjazny Urząd” w poprzedniej edycji konkursu i przystępuje do kolejnej edycji konkursu w celu ponownego uzyskania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, przysługuje bonifikata w wysokości 10 proc. wysokości opłaty konkursowej obowiązującej dla kategorii, w której uczestniczy w konkursie.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: