• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Relacja z Gali

28 czerwca 2018 roku w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala kolejnej, IV edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. Organizatorem Gali, w której wzięli udział menedżerowie najlepszych instytucji administracji publicznej z całej Polski, był Quality Institute z Katowic.

Kapituła Konkursu, już po raz kolejny, postanowiła przyznać przedmiotowe wyróżnienie na okres 12 miesięcy urzędom administracji publicznej, które wyróżniają się jakością usług na rzecz klientów, innowacyjnością, kreatywnością i nowoczesnością. -Decyzja Kapituły poprzedzona była wnikliwą analizą aplikacji konkursowych, której dokonał zespół złożony z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania publicznego – wyjaśnia Kamila Przeniosło, Dyrektor Konkursu.  W trakcie Gali dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia Znaków Jakości „Przyjazny Urząd” wszystkim wyróżnionym jednostkom. Gala stanowiła również okazję do promocji nagrodzonych urzędów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania publicznego oraz spotkania z członkami Kapituły, dokonującymi oceny aplikacji konkursowych.

-Na działalność współczesnych organizacji wpływa wiele czynników zewnętrznych. Jednym z istotniejszych jest dominacja klienta. Obecnie jako standard przyjmuje się, że w celu przetrwania naturalnym mechanizmem organizacji jest dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów. O ile w przypadku organizacji komercyjnych jest to powszechnie stosowana praktyka, o tyle w organizacjach nonprofitowych, w tym również w administracji publicznej, sprawa jest bardziej skomplikowana i nie tak oczywista. Należy jednak zauważyć, że coraz większa liczba instytucji administracji publicznej zaczyna stosować w praktyce zarządzania rozwiązania, mechanizmy i zasady ukierunkowane na budowanie efektywnych relacji z klientem i generowanie wysokiego poziomu jego satysfakcji. Profesjonalizacja obsługi klienta, standaryzacja działań, automatyzacja procesów, której przejawem staje się m.in. koncepcja e-urzędu, dbałość o jakość usług - to czynniki, które będą wymuszały działania o charakterze doskonalącym. Konkurs „Przyjazny Urząd” ma na celu identyfikowanie i wyróżnianie tych jednostek sektora administracji publicznej, które w skali kraju działania takie podejmują najskuteczniej i najefektywniej – wyjaśnia Kamila Przeniosło. Cieszymy się, że Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  znalazł się w gronie takich właśnie jednostek.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Przyjazny Urząd”, ocena merytoryczna aplikacji każdego urzędu przebiegała dwuetapowo. W ramach etapu pierwszego (aplikacyjnego) uczestnika Konkursu oceniało niezależnie od siebie 2 członków Kapituły Konkursu: ekspert wewnętrzny oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z ekspertów przyznawał uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów, co oznaczało, że w ramach pierwszego etapu oceny certyfikowany urząd mógł otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów. Do etapu drugiego oceny merytorycznej dopuszczeni zostali wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy w ramach etapu pierwszego uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów. Następnie, w ramach etapu drugiego (weryfikacyjnego) każdego uczestnika Konkursu poddano dodatkowej, uzupełniającej ocenie, której dokonał ekspert wewnętrzny Kapituły. Celem oceny weryfikacyjnej było uzupełnienie i sprawdzenie informacji przedstawionych w kwestionariuszu konkursowym. W ramach etapu drugiego procedury konkursowej ekspert wewnętrzny przyznawał uczestnikowi Konkursu od 0 do 50 punktów. Najlepsi z najlepszych, a zatem urzędy wyróżnione najwyższą liczną punktów, odebrały certyfikaty „Przyjazny Urząd”, a także pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie Gali goście mogli wysłuchać koncertu Dawida Wojtonia, który zaprezentował największe hity światowych list przebojów we własnych, brawurowych interpretacjach. Zwieńczeniem uroczystości był lunch wydany przez kierownictwo Instytutu na cześć laureatów.
 
Zobacz więcej
 

Galeria zdjęć z Gali – kliknij

Laureaci Konkursu „Przyjazny Urząd” – kliknij

Laureaci Wyróżnień Dodatkowych – kliknij
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: