• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Relacja z Gali

19 września 2017 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą już po raz trzeci wręczono certyfikaty i statuetki „Przyjazny Urząd”, przyznawane w Ogólnopolskim Konkursie Jakości, organizowanym przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. W tegorocznej edycji Konkursu Kapituła wyłoniła 26 laureatów, reprezentujących instytucje administracji publicznej z całej Polski. Znalazły się wśród nich m.in. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy pracy, urzędy skarbowe oraz centralne organy administracji publicznej. 
 
Konkurs promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców pracujących na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 -„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się profesjonalizmem, kreatywnością i innowacyjnością w realizacji własnej misji publicznej. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia – mówi Kamila Przeniosło z Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, pomysłodawczyni Konkursu. W latach 90-tych ubiegłego stulecia instytucje publiczne uświadomiły sobie to, co organizacje komercyjne dostrzegły dużo wcześniej – jakość usług nie może być doskonalona, dopóki nie zostanie poddana ocenie. Z tego założenia zrodziła się idea Konkursu „Przyjazny Urząd”.
 
-W naszym konkursie staramy się obiektywnie i dogłębnie oceniać pracę instytucji administracji publicznej w kontekście jej zaangażowania w działania projakościowe i generowanie jak najwyżej wartości dla klienta. Czynią to w naszym imieniu wybitnie eksperci – naukowcy pracujący na czołowych, polskich uniwersytetach. Podczas Gali w Pałacu Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny poznaliśmy laureatów naszego konkursu – urzędy, które w opinii fachowego, eksperckiego jury zasługują na miano najlepszych w Polsce: innowacyjnych, nowoczesnych, pro-klienckich – przekonuje Malwina Pitach, doradca zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.
 
-Spotykamy się dziś w gronie przedstawicieli urzędów z całej Polski, które cechuje wspólny model służby publicznej. W modelu tym na pierwszym miejscu stawia się jakość w relacjach z klientami i otwartość na ich potrzeby. W modelu tym liczy się solidność, odpowiedzialność społeczna, rzetelność – mówił z kolei podczas Gali Wojciech Daniel, prowadzący uroczystość.
 
W uroczystości w Pałacu Polskiej Akademii Nauk wzięli udział wybitni przedstawiciele administracji publicznej (prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy instytucji publicznych), a także naukowcy i praktycy w dziedzinie zarządzania jakością. Spotkanie służyło przede wszystkim wręczeniu certyfikatów „Przyjazny Urząd”, ale także wymianie doświadczeń, dyskusji na temat meandrów zarządzania publicznego i promocji wyróżnionych jednostek oraz wdrażanych przez nie rozwiązań projakościowych. Galę Finałową III edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” zwieńczył znakomity koncert Macieja Zadykowicza – aktora, wokalisty, muzyka, lidera projektu artystycznego „Cały na czarno”.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: