• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Założenia Konkursu

Już po raz piąty zapraszamy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne, oddziały ZUS itp.) do udziału w Konkursie „Przyjazny Urząd”. Nasz Znak Jakości wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem. Konkurs „Przyjazny Urząd” pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim placówek jako placówek otwartych na potrzeby klientów (interesantów), solidnych i kompetentnych. Na zgłoszenia w V edycji Konkursu czekamy do 31 maja 2019 roku.
 
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego. Kapitułę tworzą badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 
„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr.
 
Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.
 
W ubiegłym roku, w ramach IV edycji, w Konkursie „Przyjazny Urząd” Kapituła wyróżniła blisko 30 urzędów z całej Polski, w tym m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Urząd Miasta Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Urząd Transportu Kolejowego i Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - KLIKNIJ!
Patronat honorowy:

Patronat medialny: